Effective Weight Loss

Easiest Way To Lose Weight The Visalus Product Line Adipex Diet Pills Weight Loss Promote Weight Loss Pcos Metformin Weight Loss Another consideration when deciding to purchase and use a crossbow is the fact that crossbows have a significantly higher draw weight than vertical bows. For a hunter who has a disability, cocking a crossbow could be impossible. If this is the case there are tools available to help. You could use a cocking rope which can reduce the draw weight by up to 50 percent. You could also use a crank- cocking device. This attaches to your crossbow and operates much like a winch. The need for a high draw weight is essential because a crossbow has a shorter power stroke than a compound bow. The power stroke is the distance that the bowstring travels to push the arrow toward the target. Because of this shorter power stroke, the kinetic energy built up in the limbs is much less versus the buildup in vertical bows. Due to this fact, even with the higher draw weight, the arrow leaving the crossbow will always drop off faster than an arrow leaving a vertical compound bow.

Mistake 1: Not eating breakfast

Sometimes, losing weight fast isn t something you need to spend too much time worrying about. This doesn t refer to loss caused by unsustainable fasts or fad diet plans, but it can apply when you ve recently made a healthy lifestyle change. If you used to live on fast food but you ve recently changed to a vegetarian lifestyle, there s a good chance you may experience sudden, surprising loss. This sort of effect can also happen if you ve suddenly taken up a strenuous new sport or hobby, such as running, cycling or dancing. New Medications For Weight Loss A recent study conducted by the National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disorders noted that a weight loss diet which only limits a person s portions to very small sizes, or which excludes certain foods may be quite hard to stick to, much less religiously follow.

‘Flavours may be actual flavours and not ‘nature identical or ‘synthetically chemically produced. Many anglers prefer ‘natural or nature identical flavours these days rather than one based on a ‘solvent. Some flavours very water soluble.


Weight Loss weigh loss tips weight loss 5697 84035269 4.6 / 5(from 302 reviews) 12.12 USD Suppliers: In Stock
Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları | Baska bir dunya Bam baska bir dunya sitesine hos geldiniz
Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları
namaz
digg 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları reddit 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları delicious 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları google 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları myspace 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları facebook 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları yahoobuzz 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları twitter 16 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları

Namazda Subhaneke  duası ve Fatiha suresinden sonra sırasıyla aşağıdaki sure ve dualar okunur;

Namazda okunan dualar sırasıyla
– Sübhâneke
– Ettehiyyâtü
– Allâhümme Salli
– Allâhümme Barik
– Rabbenâ âtina
– Kunut Duaları-1
– Kunut Duaları-2
– Fil Suresi
– Kureyş Suresi
– Maun Suresi
– Kevser Suresi
– Kafirun Suresi
– Nasr Suresi
– Tebbet Suresi
– İhlas Suresi
– Felak Suresi
– Nas Suresi
– Ayetu’l-Kursi
Fatiha Sûresi fatiha Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

————————————————————————————-

Fil Sûresi elemtere Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl. Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe’yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

————————————————————————————-

Kurayş Sûresi kureys Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.

————————————————————————————-

Mâun Sûresi maun Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn. Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

————————————————————————————-

Kevser Sûresi kevser Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

————————————————————————————-

Kâfirûn Sûresi kafirun Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

————————————————————————————-

Nasr Sûresi nasr Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ. Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O’ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

————————————————————————————-

Tebbet Sûresi tebbet Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed. Anlamı: Ebû Leheb’in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

————————————————————————————-

İhlas Sûresi ihlas Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O’na denk değildir.

————————————————————————————-

Felak Sûresi felak Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

————————————————————————————-

Nâs Sûresi nas Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları Okunuşu: Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah’a sığınırım.


Kunut Duaları

Vitir namazının üçüncü rek’atında, Fatiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbir alınır ve eller tekrar bağlanınca kunut duaları okunur.

kunut 1 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları

Okunuşu:

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı:

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

kunut 2 Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları

Okunuşu:

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Anlamı:

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.


AYETEL KÜRSİ
ayetel kursi Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır)forumvatantc Namaz Sureleri , Duaları ve Anlamları bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?

O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. (bakara suresi 255.ayet Elmalılı hamdi yazır meali)

Faydaları: Yatmadan önce uyuyana Allah sabaha kadar koruyucu verır. Ayetel kürsi yi okuyan kişiler yedı tane kalenın ıcınde muhafaza edilmiş gibi olur. Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kû»rsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. korumasında olur.

Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı ruh halinde okursa Allah C.C. ona yardım eder.Ayet-el Kû»rsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür.

Ayetel Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta ve uzaklaştırmada çok tesirli olduğunu vurgulamışlar, ayrıca saralı kişiye,  kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir.

Her kimki canı gönülden bir isteği olupta bu duayı okursa kişiyi Allah geri çevirmez ve duasını kabul eder.Herhangi bir muradın gerçek olması için Ayet-el Kû»rsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın C.C. izniyle kabul olur.Yemekten önce okunursa yemek bereketlenir.

Evden çıkarken okuyan her işinde başarılı olur. Sıkça okunduğunda unutkanlığı ve fakirliği önler.Bir kımse evden çıkarken bu duayı okursa ALLAH ona 7 tane melek görevlendirir kişiyi korumak için.

BİLGİLER
tarafından 06 Aralık 2012 - 17:22 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 285 views kez Okunmuştur.
PAYLAŞ
Yorum yapın

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
ISTANBUL'da 5 Günlük Hava Tahmini
Şiir
ORKIDE

Zümrütü Anka’nın Gizemi Nergis&#..

tüm yazıları için tıklayın...
ORKIDE

Zifiri Akşamların Gizemi Olur Sevda

tüm yazıları için tıklayın...
ORKIDE

Yüreğim Yola Çıktı

tüm yazıları için tıklayın...
ORKIDE

Yokluğun

tüm yazıları için tıklayın...
ORKIDE

Yazamadığım Tek Şiirimsin

tüm yazıları için tıklayın...


Son Yorumlar
Sitemap